Διεύθυνση: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 25, 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Τηλέφωνο: 2741074747